BYGGRENGJØRING

Byggrengjøring eller byggvask er den siste runden med rengjøring før nye bygg kan tas i bruk. Her finnes det flere standarder som må følges, og kravene er strenge for utførelse. RenholdsPartner Oslo og Viken har lang erfaring med Rent Tørt Bygg (RTB), og gjennom flere år hjulpet aktører med byggrengjøring på nybygg.

Vi leverer høy kvalitet på byggrengjøringen!

En betingelse for å stille kvalitetskrav er at oppnådd kvalitet kan kontrolleres på en objektiv og rettferdig måte.

Vi levere byggrengjøring i henhold til dagens standarder innen NS-INSTA-800 og etter Rent Tørt Bygg prinsippet. Dette krever fagkunnskap og derfor er RenholdsKonsulent Trond Zaatreh personsertifisert innen NS-INSTA-800 .

Krav til lavest mulig støvbelastning er mest aktuelt, og krever derfor støvmålinger i tillegg til visuell kontroll. Kontroll utføres med BM Dustdetector - som er et måleinstrument for kvantitativ analyse med geltape. Skriftlig dokumentasjon etter målingene leveres entreprenør om ønskelig.

Fyll ut for et uforpliktende og hyggelig tilbud. Vi kommer gjerne på et hyggelig møte og befaring om ønskelig;